Wood storage building

It's quite common in Norway to heat the houses with ovens burning wood. But to only use wood as a heat source requires quite a large amount for a long, cold winter. It may therefore be problematic to find a suitable place for storing all the dry wood.

To help on this issue I have designed a suitably sized storage building that can be built near the main house.

The drawings are made in both 2D and 3D as shown below.

The wood storage building has been built by my brother Erlend Hansen who lives in Gjøvik.

Vedskjul

Det er ganske vanlig i Norge å varme husene med vedovner. Men å bare bruke ved som varmekilde krever ganske store mengder for en lang, kald vinter. Det kan derfor by på problemer å finne en passende plass for å lagre all tørr-ved.

For å hjelpe på dette problemet har jeg tegnet et passe stort permanent vedskjul som kan bygges i nærheten av huset.

Tegningene er laget både i 2D og 3D som vist nedenfor.

Vedskjulet er bygd av min bror Erlend Hansen som bor på Gjøvik.