Sharpening jig for ice-speed-skates

This page is intended for those who remember the old speed-skates (type Ving, Ballangrud, etc.).

It was always a problem to keep the skates sharp.

To remedy this problem, I have designed and built a jig that can be used for manual sharpening of skates. The jig is made from aluminum and can easily be adjusted to skates of various lengths.

Design of the jig was done 3D in the CAD system AUTOCAD 2008.

Slipestativ for skøyter

Denne siden er beregnet på de som husker de gamle lengdeløpsskøytene (type Ving, Ballangrud, e.l.).

Det var alltid et problem å holde skøyte-eggen skarp.

For å bøte på dette problemet har jeg tegnet og bygd et stativ som kan benyttes til manuell sliping av skøytene. Stativet er bygd i aluminium og kan lett tilpasses skøyter av ulike lengder.

Design av stativet er tegnet 3D i cad-systemet AUTOCAD 2008